Steen Bouwadvies Bonaire Kralendijk Bouwen Architect Architectuur Bouwkeuring

PROJECT

MANAGEMENT MET

STEEN BOUWADVIES

Steen Bouwadvies Bonaire Kralendijk Bouwen Architect Architectuur Bouwkeuring

Project Management

Voor de start van een project dienen alle zaken op de ‘rit’ te staan. Daardoor worden de werkplanning, uitvoering en coördinatie van het totale bouwproces tijdens de projectlooptijd correct uitgevoerd. Projectvoorbereiding en projectcoördinatie in combinatie met een goede logistiek zijn wezenlijke onderdelen van dit totale bouwproces. Projectmanagement is dus een belangrijke factor tijdens een (bouw) project.

 

Bij Steen Bouwadvies gaat het in de eerste plaats om de klant. Door intensieve informatievoorziening en duidelijke presentaties geven wij, ook aan klanten die niet altijd dicht bij de realisatie van bouwprojecten staan, een goed beeld van de situatie waardoor gefundeerde besluiten kunnen worden genomen.

 

Hieronder een greep uit de diverse taken die de projectmanager op zich zal nemen:

 

 • Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten 

 • Maken van een planning en projectbegroting

 • Stellen van prioriteiten

 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam

 • Voeren van overleg met andere partijen die bij het project betrokken zijn

 • Afstemmen van de benodigde capaciteit

 • Optimaliseren van werkmethodieken

 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig

 • Bewaken van timing en het behalen van deadlines

 • Monitoren van eventuele risico’s en issues

 • Rapporteren van de projectvoortgang aan opdrachtgevers