top of page
Aannemer aannemersbedrijf aannemers bouw bouwen bouwbedrijf bouwbedrijven bouwvoorschriften bouw besluit bouwvergunning architect architecten architects architecture construction company management ontwikkeling, Steen Bouwadvies, Kralendijk, Bonaire

BOUWKOSTEN MANAGEMENT
MET
STEEN BOUWADVIES

Aannemer aannemersbedrijf aannemers bouw bouwen bouwbedrijf bouwbedrijven bouwvoorschriften bouw besluit bouwvergunning architect architecten architects architecture construction company management ontwikkeling, Steen Bouwadvies, Kralendijk, Bonaire

Bouwkosten management

U heeft ambitieuze plannen: een nieuw kantoorgebouw, een nieuwe woning, een nieuw resort/hotel of een interne verbouwing van een afdeling. Maar hoe brengt u uw ambities in lijn met uw budget?

In een bouwproject kunt u gemakkelijk uw grip op de kosten verliezen. Er zit dan vaak niets anders op dan rigoureus te snijden in de plannen en de kwaliteit bij te stellen. 

Met deskundig bouwkostenadvies krijgt u helder inzicht in uw bouw kosten én de regie erover.

 

Op het gebied van bouwkostenadvies bieden wij u onder andere de volgende producten:

 

Budgetraming:

U wilt uiteraard zo snel mogelijk weten wat uw project gaat kosten. Dit kunnen wij u al redelijk nauwkeurig vertellen zodra u het eerste idee of een ruimtelijk en/of technisch programma van eisen heeft.

 

Om u inzicht te geven in de kosten, maken wij een budgetraming met elementenprijzen. Deze raming is de basis om uw project financieel te kunnen sturen in de uitwerking. Wij houden in de budgetraming rekening met uw programma van eisen en met de locatiegebonden kosten. Hoe nauwkeuriger uw programma is gedefinieerd, hoe nauwkeuriger wij de raming kunnen maken.

Haalbaarheidsanalyse

Al in een vroeg stadium wilt u weten of uw project kans van slagen heeft. Wij maken voor u een haalbaarheidsanalyse. Hierin bepalen we niet alleen de totale kosten van het project, maar berekenen we ook of het project economisch haalbaar is. Op basis van de verwachte inkomsten berekenen wij het bruto aanvangsrendement. Dit vergelijken we met het verlangde rendement. Basalt kan in elke ontwerpfase een haalbaarheidsanalyse voor u uitvoeren.

Elementenbegroting

Zodra u een ontwerp heeft van uw bouwproject, kunnen wij een elementenbegroting maken. Wij kijken daarbij naar de werkelijke uitgangspunten van een architect. Hoe gedetailleerder het plan, hoe nauwkeuriger de elementenbegroting. In deze fase van uw bouwproject vergelijken we het ontwerp met de budgetraming. Zo nodig sturen we het ontwerp bij.

Directiebegroting

Zodra uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen maken wij een zeer gedetailleerde begroting. Deze directiebegroting volgt in detail de omschrijving van het bestek, als laatste toets voor de aanbesteding. Met deze begroting kunnen wij de inschrijfbegroting van de aannemer in detail vergelijken en beoordelen.

Meerjaren onderhoudsbegroting

Steen Bouwadvies is deskundig op het gebied van meerjaren onderhoudsbegrotingen. Op uw verzoek leveren wij deze meerjaren onderhoudsbegrotingen bij onze investeringskostenbegrotingen.

bottom of page