top of page
Aannemer aannemersbedrijf aannemers bouw bouwen bouwbedrijf bouwbedrijven bouwvoorschriften bouw besluit bouwvergunning architect architecten architects architecture construction company management ontwikkeling, Steen Bouwadvies, Kralendijk, Bonaire

BOUWBEGELEIDING
MET
STEEN
BOUWADVIES

Aannemer aannemersbedrijf aannemers bouw bouwen bouwbedrijf bouwbedrijven bouwvoorschriften bouw besluit bouwvergunning architect architecten architects architecture construction company management ontwikkeling, Steen Bouwadvies, Kralendijk, Bonaire

Bouwbegeleiding met Steen Bouwadvies

Het bouwproces is een bijzonder complex proces, waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot grote fouten. Een goede bouw begeleiding en toezicht op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd.

 

Steen Bouwadvies biedt particulier opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers en overheid deze dienst. Uitgevoerd door vakbekwame en ervaren medewerkers die de taal van de bouwplaats kennen, met gevoel voor bouwkundige constructies, installaties en de juiste autoriteiten.

 

De bouw begeleider vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Als specialist controleert en beoordeelt hij of wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever. Hij rapporteert aan de opdrachtgever omtrent zijn bevindingen.

 

De taken van de bouwbegeleider omvatten de volgende zaken:

 • het behartigen van uw belangen;

 • de bouw kwaliteit bewaken;

 • de voortgang bewaken: de uitvoeringsplanning, detail tijdbewaking en werkcoördinatie;

 • erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd;

 • op de bouwplaats toezicht houden op de uitvoering van het werk;

 • de uitgevoerde werkzaamheden controleren;

 • mogelijke knelpunten van tevoren signaleren;

 • bouw vergaderingen leiden en daar verslag van doen;

 • de veiligheid en gezondheid (V&G-aspecten) op de bouwplaats bewaken;

 • kosten bewaken en overschrijdingen signaleren;

 • aanbiedingen voor meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden beoordelen en daarover adviseren;

 • de bij bouw begeleiding benodigde correspondentie verzorgen;

 • (werk)tekeningen en andere stukken van de aannemer controleren;

 • vooroplevering met de aannemer en verslaglegging daarvan;

 • bij de oplevering het werk opnemen en keuren en daarvan verslag doen;

 • bij de oplevering installaties en bouwdelen controleren en testen;

 • controleren of de gevraagde garanties zijn afgegeven;

 • de in de onderhoudsperiode of garantietermijn te verrichten werkzaamheden vastleggen.

bottom of page